اخبار
1402/10/13 چهارشنبه
افتخاری دیگر برای دانشگاه پیام نور استان زنجان برای دومین سال پیاپی
دکتر اسماعیل وصالی شربیانی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان زنجان برای دومین سال پیاپی جزو لیست دانشمندان یک درصد برتر و پر استناد در حوزه شیمی شد

.

خانم دکتر کرمی رییس دانشگاه پیام نور استان زنجان بیان کرد برابر اعلام معاونت پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر اسماعیل وصالی شربیانی استاد تمام گروه شیمی دانشگاه پیام نور استان زنجان جزو لیست دانشمندان یک درصد برتر و  پراستناد در حوزه شیمی در سال ۱۴۰2 بر اساس آخرین بروز رسانی پایگاه  ESI شد.

وی افزود پایگاه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) هر ساله ، لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان را بر اساس داده‌های پایگاه شاخص‌های اساسی علمESI، در 22 حوزه موضوعی که در یک بازه زمانی 10 ساله مورد بررسی قرار گرفته‌اند، استخراج کرده و به دانشگاه‌های کشور اعلام می‌کند. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ‌ﺳﺎﺯﯼ شده ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﯼ ESI به عنوان نخبگان علمی معرفی می‌شوند، بنابراین معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

این مقام مسئول خاطر نشان کرد  در سال 1402 تعداد 938 پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ايران شناسایی شده اند که نسبت به ، سال 1401 ، حدود 12 درصد رشد داشته است. بر اساس حوزه های کلان پژوهشی فروانی پژوهشگران در حوزه های پز شکی و سلامت 33 در صد، چند ر شته ای 23 
درصد، مهند سی 20.5 در صد، علوم پایه 12 در صد، کشاورزی و محیط زیست 10 درصد و علوم انسانی و اجتماعی 1.7 درصد است.  طی یک دهه گذشته آمار پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر کشور روندی رو به رشد داشته است.
خانم دکتر کرمی این موفقیت ارزشمند را به وی و جامعه دانشگاهی پیام نور صمیمانه تبریک گفتند

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر