پیشخوان آنلاین
1399/1/17 یکشنبه

اعضای علمی
1401/6/22 سه‌شنبه
تماس با ما
1401/5/18 سه‌شنبه
شماره تماس نام مسئوول نام بخش ردیف
33147134
فکس 33147182
آقای  نوید قدیمی-  خانم رضایی دفتر ریاست 1
233147104 آقای وهاب رستمی مدیر نظارت و ارزیابی 2
آقای محمد حسین فرشیدی مدیر حراست 3
33461070 آقای جاوید فلاح مدیر آموزش 4
خانم خالقی کارشناس فارغ التحصیلان 5
33147108 آقای اصغر حاج علی اکبری مدیر امور فرهنگی و دانشجویی و روابط عمومی 6
33147109
33147183
کارشناسان امور فرهنگی 7
33147116 آقای حسن کیانی مدیر مالی 8
33147213 خانم رستمخانی کارشناس آقای 
33147110 آقای ایرج اسدی برجسته مدیر امور اداری و پشتیبانی 11
33147111 آقای پرویز صیادی مدیر انفورماتیک 11
33147102 نگهبانی و اطلاعات 12
33472023 شماره عمومی ستاد 13

آدرس : زنجان چهارراه دوم کوچه مشکی ( شمالی )  نبش خیابان ششم ( شهید علیزاده ) ستاد دانشگاه پیام  نور استان زنجان
برگزیده ها
بيشتر
 

 

 
 
 
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
اداری و مالی
بيشتر
فرهنگی و دانشجویی
بيشتر
آموزشهای آزاد
بيشتر
فناوری و پژوهش
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آموزش مجازی
1399/1/16 شنبه
بيشتر