اخبار
1402/10/16 شنبه
لزوم اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر ترم تحصیلی

.

لزوم اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر ترم تحصیلی
به گزارش روابط عمومی، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در زمان انتخاب واحد دقت کنند که اخذ یک عنوان از دروس معارفی (دروس جدول ذیل) در هر نیمسال تحصیلی الزامی می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر