آموزش
1402/10/16 شنبه
قابل توجه دانشجویان ورودی 1402 دانشگاه پیام نور

.

آخرین مهلت تحویل مدارک تا 30 بهمن ماه
به گزارش روابط عمومی طبق اعلام اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه، دانشجویان مشغول به تحصیلی که تاکنون مدارک مقطع قبلی خود را ارائه نداده اند، صرفاً تا قبل از تاریخ 30/ 11/ 1402 مهلت دارند با مراجعه به مرکز/ واحد تحصیلی خود نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند.

بدیهی است که از تاریخ مذکور طبق مقررات و ضوابط مربوط، محدودیت منع ادامه تحصیل برای ایشان اعمال می گردد. 


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر