آموزشهای آزاد
1401/8/17 سه‌شنبه
آغازبه کار وراه اندازی سامانه جدید برگزاری دوره های آموزشی عالی آزاد
منظور از آموزش آزاد، نوعی از آموزش است که طی آن کلیه افراد علاقه مند جامعه (ضمن درنظر گرفتن محدودیت‌های ذاتی هر دوره آموزشی) فارغ از میزان سطح تحصیلات و گرایش تحصیلی خود در یک دوره آموزشی با استانداردهای آکادمیک شرکت کرده

.

آغازبه کار وراه اندازی سامانه جدید برگزاری دوره های آموزشی عالی آزاد دانشگاه پیام

 عضویت در سامانه :دانشجویان عزیزوعلاقه مندان به شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت می توانندبا مراجعه به سامانه مذکور به آدرس  www.otc.pnu.ac  وعضوت در آن،دوره های فعال را مشاهده نموده واز بین آنها دوره موردعلاقه خودراانتخاب نمایند.
آموزش‌های آزاد
با استناد به آیین نامه مصوب مورخ 78/8/7 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی براجرای دوره‌های آموزش عالی آزاد درحوزه‌های مختلف علوم و آیین نامه دوره‌های آموزش آزاد وغیر ‌رسمی دانشگاه پیام نور مصوب جلسه 82/2/15 شورای دانشگاه، این دانشگاه با الهام ازاسناد فرا دستی از قبیل نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز بیست برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اساسنامه دانشگاه پیام نور، قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمن بهره ‌گیری از تجارب سه ‌دهه آموزش در راستای اهداف و ماموریت‌های خویش و اجرای آئین نامه دوره‌های آموزش آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به برگزاری آموزش‌های عالی آزاد نموده است. 
تعریف دوره‌های آموزش عالی آزاد:
منظور از آموزش آزاد، نوعی از آموزش است که طی آن کلیه افراد علاقه مند جامعه (ضمن درنظر گرفتن محدودیت‌های ذاتی هر دوره آموزشی) فارغ از میزان سطح تحصیلات و گرایش تحصیلی خود در یک دوره آموزشی با استانداردهای آکادمیک شرکت کرده و در پایان دوره گواهینامه رسمی شرکت و موفقیت در دوره را دریافت می‌کنند. این دوره‌ها به صورت کوتاه مدت (ساعتی) در قالب آموزش‌های حضوری – نیمه حضوری – الکترونیکی و تخصصی کاربردی و در چهارچوب مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه و براساس نیازها و تفاهمات انجام شده تعریف و برگزار می‌گردند.
 
اهداف دوره‌های آموزش عالی آزاد:
1- کمک به ارتقای سطح دانش، فرهنگ و مهارت‌های علاقه مندان در جامعه.
2- ایجاد زمینه و بستر مناسب برای افزایش دسترسی متقاضیان به آموزش‌های مورد نیاز.
3- تعمیم وتوسعه آموزش‌های کاربردی و تخصصی.
4- فراهم نمودن زمینه مناسب برای بهره مندی از امکانات و توانمندی‌های دانشگاه در حوزه آموزشی.
 
انواع دوره‌های آموزش عالی آزاد:
1- دوره‌های آموزشی عمومی (غیر تخصصی)
این دوره‌ها با هدف افزایش فرهنگ عمومی و علایق نسبت به آگاهی‌های عمومی در جامعه ارائه می‌شوند. مخاطبان این دوره‌ها، اقشار مختلف جامعه و علاقه‌مند به فراگیری این آگاهی‌ها هستند.
2- دوره‌های مهارت افزایی
دوره‌هایی مشتمل بر آموزش برنامه های مهارتی،کارآفرینی و اشتغال زایی که دارای کاربرد مشخص می‌باشند و یا متقاضی مشخصی در جامعه دارند. این دوره‌ها در قالب کلاس های آموزشی، آزمایشگاه ها و یا کارگاه های آموزشی می‌باشد. دانشجویان می‌توانند با شرکت در این دوره‌ها و کسب مهارت خود را برای ورود به بازار کار آماده نمایند. 
3- دوره‌های دانش افزایی
دوره‌هایی که با هدف افزایش دانش تخصصی برای داوطلبان و گسترش دامنه علم می‌باشند. این دوره‌ها الزاماً به کسب یک مهارت ختم نمی‌شوند.
4- دوره‌های آموزشی باز آموزی یا تکمیلی
دوره‌هایی که با هدف تکمیل و یا به روزرسانی دانسته های علمی دانش آموختگان رشته‌های مختلف تشکیل می‌شود؛ بدین معنی که دانش آموخته قبلا آن را فرا گرفته و به لحاظ گسترش یافته‌های علمی جدید در آن حوزه، قلمرو جدیدی پدیدار شده است. لذا براساس اصل ضرورت به روزرسانی، دانش آموخته نیاز به افزایش اندوخته علمی خود در آن حوزه را دارد.
5- دوره‌های آموزشی میان رشته ای
به لحاظ ارتباط و پیوند رشته ها با یکدیگر و ارتقاء دانش این رشته‌‌‌‌‌ها در علوم نوین، این دوره‌ها کاربرد خواهند داشت.
6- دوره‌های آمادگی آزمون های استخدامی سازمان‌ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی
دوره‌هایی که جهت آمادگی متقاضیان استخدام و شرکت در آزمون‌های کسب مجوزهای کاری مانند نظام مهندسی کشور، آزمون‌های قضایی و یا ارتقاء شغلی طراحی و اجرا می‌شود.
7- دوره‌های آمادگی شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها
دوره‌هایی که با هدف آماده سازی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و 
آموزش عالی داخل یا خارج از کشور تشکیل می‌شوند. این دوره ها می‌توانند همراه با برگزاری آزمون های آزمایشی مورد نظر باشند. این دوره‌ها منجر به صدور گواهینامه نخواهد شد.
8- آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی
دوره‌های عمومی که با هدف ارتقا شغلی و افزایش توانمندی‌های اداری، فرهنگی اجتماعی، فناوری اطلاعات و دانسته‌های عمومی، مورد نیاز کارکنان برای دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برگزار می‌شوند. 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر