آموزشهای آزاد
1402/1/28 دوشنبه
جلسه مدیر مالی و مسئول آموزش‌های آزاد استان با مدیرکل محترم امور روستایی استانداری زنجان

.

جلسه مدیر مالی و مسئول آموزش‌های آزاد استان با مدیرکل محترم امور روستایی استانداری زنجان در خصوص مقدمات برگزاری دوره های دهیاری و روستاها روز چهارشنبه در محل استانداری تشکیل گردید.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر