فناوری و پژوهش
1401/9/20 یکشنبه
تقدیر دکتر آذرپیوند رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان و دبیر کمیته نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

.

تقدیر دکتر آذرپیوند رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان و دبیر کمیته نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، از دانشگاه پیام نور استان زنجان به جهت حضور در بیست و سومین نمایشگاه هفته پژوهش
 
 
روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان زنجان
۱۶ آذر ۱۴۰۱

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر