فناوری و پژوهش
1401/9/20 یکشنبه
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زنجان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا
بر اساس اعلام موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا، دکتر اسماعیل وصالی شربیانی جزو پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا شد

.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زنجان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا
بر اساس اعلام موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا، دکتر اسماعیل وصالی شربیانی جزو پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا شد
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: بر اساس اعلام موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا معرفی شدند و ۸۴۰ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر ابراهیمی افزود: پایگاه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) هر ساله در آستانه هفته پژوهش، لیست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان را بر اساس داده‌های پایگاه شاخص‌های اساسی علمESI، در 22 حوزه موضوعی که در یک بازه زمانی 10 ساله مورد بررسی قرار گرفته‌اند، استخراج کرده و به دانشگاه‌های کشور اعلام می‌کند. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ‌ﺳﺎﺯﯼ شده ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﯼ ESI به عنوان نخبگان علمی معرفی می‌شوند.
 وی افزود: بنابراین معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی تصریح کرد: امسال 840 پژوهشگر از کشور ایران در این لیست قرار گرفته اند که در این میان نام 4 نفر از پژوهشگران دانشگاه پیام نور در این لیست دیده می شود.
در فهرست اعلامی از پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا، ، اسماعیل وصالی شربیانی از زنجان، حجت ویسی، از کرمانشاه  و عبدالکریم زارع ازبوشهر و خانم دکتر صبا همتی از مدرسان مدعو دانشگاه در گروه شیمی بوده که آثار پژوهشی خود را به نام دانشگاه پیام‌نور منتشر کرده است.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر