مراکز و واحدها
1399/1/16 شنبه
مرکز زنجان
مرکزابهر
مرکز قیدار
واحد ماه نشان
واحد سلطانیه
واحد خرمدره
واحد سلطانیه
واحد طارم
واحد ایجرود
واحد صائین قلعه
پیشخوان آنلاین
1399/1/17 یکشنبه
سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه پیام نور سالم ترین و سریعترین راه جهت پیگیری تقاضای ارباب رجوع در دانشگاه پیام نور است، اظهار داشت: همکاران ، دانشجویان و ارباب رجوع می توانند به راحتی و در سریعترین زمان ممکن بدون صرف هزینه ضمن ثبت درخواست خود در سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه پیام نور با دریافت شماره پیگیری و شماره نامه از طریق پیامک می توانند آن را پیگیری کنند.


 
دانشجو
1399/1/16 شنبه


تماس با ما
1399/1/16 شنبه
برگزیده ها
بيشتر
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
اداری و مالی
بيشتر
فرهنگی و دانشجویی
بيشتر
آموزشهای آزاد
بيشتر
فناوری و پژوهش
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آموزش مجازی
1399/1/16 شنبه
بيشتر